“Vergroeiing”

een visueel essay door

Salva LópezNatuur kan prima zonder de mens.
De mens kan echter niet zonder natuur.
Zonder planten en dieren is het leven voor ons ondenkbaar.
Onmogelijk zelfs.

En dat beginnen we steeds meer te merken.
Meer dan ooit is natuur-inclusieve stedelijke ontwikkeling van belang.
Het zorgt voor groter welzijn, hogere leefbaarheid en betere bescherming tegen toekomstige veranderingen op het gebied van water en klimaat.

Maar hoe doe je dat precies?
Hoe komen de mens, zijn interventies en natuur samen?
Wat betekent natuur als haar plek door de mens is gedefinieerd en ingekaderd?
En houdt natuur zich aan deze grenzen of gaat ze totaal haar eigen gang?

Fotograaf Salva López geeft op eigen wijze zijn visie op de rol van natuur in de stad.