Het Notenboompark IJmuiden –  Nieuw hart voor de buurt

Door Gerwin de Vries van Flux landscape architecture

Op enkele loopminuten afstand van het centrum van IJmuiden, gemeente Velsen, heeft Synchroon in het verleden twee appartementengebouwen met 68 appartementen en 122 eengezinswoningen gerealiseerd. Het sluitstuk van het project is het Notenboompark, in samenwerking met de gemeente Velsen.

“Verlaten, verwaarloosd en verwilderd”

Het Notenboompark was verlaten, verwaarloosd en verwilderd maar toch zijn de ingrediënten uit de bestaande situatie zo goed mogelijk benut. De aanwezige struinpaden, het bestaande hoogteverschil van zo’n drie meter en enkele grote bomen vormden de basis voor het nieuwe park. Het Notenboompark vormt te midden van de aangrenzende woningbouwontwikkeling, het nieuwe hart voor de buurt.

De wandelpaden zijn vloeiend door het gebied getrokken, gebaseerd op de reeds aanwezige struinpaden, en worden gebruikt voor een wandeling van bijvoorbeeld school naar bushalte of naar de aanwezige viskraam. Door veel struikgewas te verwijderen, is het hoogteverschil goed zichtbaar gemaakt en ontstaat er een glooiend grastapijt. De bestaande grote bomen met goede kwaliteit zijn behouden en zorgen voor een parkachtig karakter. De entrees naar het park zijn sterker gemarkeerd door middel van opgaande grondlichamen met in de randen een beplantingsplan van vaste planten, bollenmengsels en struiken wat zorgt voor een betere afscheiding naar de wegen. Zo ontstaat er een beschut en centraal gelegen verblijfsplek in het park.

“De bestaande grote bomen met goede kwaliteit zijn behouden”

Centraal in het park ligt een vloeiend vormgegeven betonelement. Dit element is als het ware in het glooiend talud geschoven zodat de zitzijde steeds wisselt: Soms zit je in de zon met je voeten op het pad en heb je zicht op de buurt. Op een andere plek heb je overzicht over de centrale ligweide en zit je met je voeten in het gras.

“Met relatief eenvoudige ingrepen een aantrekkelijk buurtpark”

Hier hoort eigenlijk een titel.

De hoogtes en ligging in het park veranderen steeds waardoor het gebruik ook steeds anders is. Wij hebben er voor gekozen een simpel ontwerp te maken dat de bestaande condities zo goed mogelijk benut. Bewust geen grote speelplek of intensieve parkprogramma’s maar een ruimtelijk en leeg karakter. Dit geeft gebruikers het gevoel dat het park in gebruik kan worden genomen voor verblijven, spelen, picknicken en sporten. Het betonelement wordt door kinderen gebruikt om op te klimmen, rennen en vanaf te springen en voor een ander vormt het element een rustige plek om in de zon een boekje te lezen of een gesprek met een buurtgenoot te hebben. Het Notenboompark vormt met relatief eenvoudige ingrepen welke sterk zijn geënt op ingrediënten uit de bestaande situatie, een aantrekkelijk buurtpark in IJmuiden.

Flux landscape architecture
Fotografie: Ferry Streng