Artikelen

Biodiversiteit in Kop van Waal

Lees artikel

Biodiversiteit is niet beperkt tot natuurgebieden. Juist ook in stedelijk gebied groeit en bloeit een groot deel van de flora en fauna die bijdraagt aan biodiversiteit.

Een nieuwe stedelijke ecologie: XS Deluxe

Lees artikel

Bij onze stedelijke woonvorm XS Deluxe, ligt de nadruk op delen en collectiviteit met onder andere een weelderige, groene binnentuin. Een nieuwe biotoop in de stad.

Biodiversiteit in Floating Gardens

Lees artikel

Herinrichting van stedelijk gebied op een manier die bijdraagt aan het vergroten van de algemene soortenrijkdom, is van groot belang. Floating Gardens geeft uitbundig invulling aan onze groene ambities.