Synchroon met de stad
is ons platform waarop we belangrijke thema’s rond stedelijke ontwikkeling onderzoeken, bevragen en onder de aandacht brengen. In onze eerste editie, de toekomst van de stad is natuur, zien we hoe de stad en natuur elkaar kunnen versterken, wat biodiversiteit betekent voor leefbaarheid, en hoe nieuwe initiatieven successen boeken. Dit terwijl er tegelijkertijd nog veel moet gebeuren om op ‘natuurlijke’ wijze invulling te geven aan stedelijke ontwikkeling.

Synchroon met de stad
is ons platform waarop we belangrijke thema’s rond stedelijke ontwikkeling onderzoeken, bevragen en onder de aandacht brengen. In onze eerste editie, de toekomst van de stad is natuur, zien we hoe de stad en natuur elkaar kunnen versterken, wat biodiversiteit betekent voor leefbaarheid, en hoe nieuwe initiatieven successen boeken. Dit terwijl er tegelijkertijd nog veel moet gebeuren om op ‘natuurlijke’ wijze invulling te geven aan stedelijke ontwikkeling.

Onze visie op biodiversiteit

De toekomst van de stad is natuur.

Door toedoen van de mens verkeert biodiversiteit momenteel in een crisis, even bedreigend als de opwarming van de aarde, zo stelt het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES). Door ontbossing, landbouw, visserij en jacht nemen planten- en diersoorten in rap tempo af. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden soorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen.

Omdat de natuur ons voedsel, water, grondstoffen en schone lucht biedt, heeft dit serieuze gevolgen voor onze kwaliteit van leven. Insecten zorgen door bestuiving dat ons voedsel kan groeien, maar schuil- en nestgelegenheid verdwijnen waardoor het aantal insectensoorten de komende jaren met 40 procent zal afnemen.

Terwijl buiten de stad de natuur steeds minder divers wordt als gevolg van intensieve landbouw en veeteelt, biedt de stad veel kans om biodiversiteit te bevorderen. De stad is rijk aan diverse biotopen, maar ook kwetsbaar en versnipperd door toenemende verstelijking. De biotopen zijn klein en vaak onderling niet goed verbonden, of doorsneden door infrastructuur.

Om het stedelijk ecosysteem te versterken en biodiversiteit in de stad te behouden is inclusief ontwerpen essentieel. Voor plant- en diersoorten, maar ook voor de mens en onze leefomgeving.

Lees onze visie

Onze visie op biodiversiteit

De toekomst van de stad is natuur

Door toedoen van de mens verkeert biodiversiteit momenteel in een crisis, even bedreigend als de opwarming van de aarde, zo stelt het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES). Door ontbossing, landbouw, visserij en jacht nemen planten- en diersoorten in rap tempo af. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden soorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen.

Omdat de natuur ons voedsel, water, grondstoffen en schone lucht biedt, heeft dit serieuze gevolgen voor onze kwaliteit van leven. Insecten zorgen door bestuiving dat ons voedsel kan groeien, maar schuil- en nestgelegenheid verdwijnen waardoor het aantal insectensoorten de komende jaren met 40 procent zal afnemen.

Terwijl buiten de stad de natuur steeds minder divers wordt als gevolg van intensieve landbouw en veeteelt, biedt de stad veel kans om biodiversiteit te bevorderen. De stad is rijk aan diverse biotopen, maar ook kwetsbaar en versnipperd door toenemende verstelijking. De biotopen zijn klein en vaak onderling niet goed verbonden, of doorsneden door infrastructuur.

Om het stedelijk ecosysteem te versterken en biodiversiteit in de stad te behouden is inclusief ontwerpen essentieel. Voor plant- en diersoorten, maar ook voor de mens en onze leefomgeving.

Lees onze visie

Steven Delva:

“Urgentie biodiversiteit
is torenhoog”

Biodiversiteit is de basis van onze voeding. Volgens landschapsarchitect Steven Delva was daar jarenlang te weinig oog voor. Om een exponentiële verbetering te creëren, stelt hij voor interessant groen te valideren binnen businessmodellen. Meer biodiversiteit vormt geen doelstelling, maar het resultaat van goede plannen.

Lees interview

Vergroeiing

Een visueel essay
door Salva López

Hoe komen de mens, zijn interventies en natuur samen?
Wat betekent natuur als haar plek door de mens is gedefinieerd?
En houdt natuur zich daar aan of gaat het totaal haar eigen gang?

Op uitnodiging van Synchroon, maakte de Spaanse fotograaf Salva López een visueel essay.
Zijn grafische composities laten zonder oordeel zien hoe de relatie tussen mens en natuur vergroeit en vervormt in de stad.

Bekijk ons visueel essay

Vergroeiing

Een visueel essay
door Salva López

Hoe komen de mens, zijn interventies en natuur samen?
Wat betekent natuur als haar plek door de mens is gedefinieerd?
En houdt natuur zich daar aan of gaat het totaal haar eigen gang?

Op uitnodiging van Synchroon, maakte de Spaanse fotograaf Salva López een visueel essay.
Zijn grafische composities laten zonder oordeel zien hoe de relatie tussen mens en natuur vergroeit en vervormt in de stad.

Bekijk ons visueel essay

Een visueel essay door Salva Lopez - Raam - Synchroon met de stad